(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Kinh tế Kinh doanh bao gồm hầu hết các vấn đề mà một nhà quản lý hoặc cơ sở phải đối mặt. Do đó, phạm vi của kinh tế kinh doanh rất rộng.

Vì một công ty có thể phải đối mặt với các vấn đề nội bộ / hoạt động cũng như bên ngoài và / hoặc môi trường, nên có các lý thuyết kinh tế khác nhau áp dụng cho chúng. Kinh tế học vi mô giúp giải quyết các vấn đề nội bộ hoặc hoạt động trong khi kinh tế học vĩ mô được áp dụng cho các vấn đề bên ngoài hoặc môi trường. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét phạm vi kinh tế kinh doanh dưới cả hai cái đầu này.

Phạm vi của Kinh tế Kinh doanh

I. Kinh tế vi mô áp dụng cho các vấn đề hoạt động

Như tên gọi cho thấy, các vấn đề nội bộ hoặc hoạt động là những vấn đề phát sinh trong một công ty và nằm trong tầm kiểm soát của ban giám đốc . Việc phân tích điều này thuộc phạm vi kinh tế học kinh doanh.
 
Phạm vi kinh tế kinh doanh
 
Hơn nữa, một số ví dụ về các vấn đề như vậy là lựa chọn kinh doanh, quy mô kinh doanh, thiết kế sản phẩm, giá cả, khuyến mãi để bán hàng, lựa chọn công nghệ, v.v. Hầu hết các công ty có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dụng các lý thuyết kinh tế vi mô sau:

1. Phân tích nhu cầu và dự báo

Phân tích nhu cầu là tất cả về việc tìm hiểu hành vi của người mua. Nó nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng cùng với ảnh hưởng của những thay đổi trong các yếu tố quyết định nhu cầu . Ngoài ra, những yếu tố quyết định này bao gồm giá của hàng hóa, thu nhập của người tiêu dùng, thị hiếu / sở thích, v.v.
 
Dự báo nhu cầu là một kỹ thuật được sử dụng để dự đoán nhu cầu trong tương lai đối với một hàng hóa và / hoặc dịch vụ. Hơn nữa, dự đoán này dựa trên hành vi trong quá khứ của các yếu tố ảnh hưởng đến cầu. Điều này rất quan trọng đối với các công ty vì những dự đoán chính xác giúp họ sản xuất số lượng hàng hóa cần thiết vào đúng thời điểm.
 
Hơn nữa, nó giúp họ có đủ thời gian để sắp xếp trước các yếu tố sản xuất khác nhau như nguyên vật liệu, lao động, thiết bị, v.v. Kinh tế kinh doanh cung cấp các công cụ khoa học hỗ trợ dự báo nhu cầu.

2. Phân tích sản xuất và chi phí

Một nhà kinh tế kinh doanh có những trách nhiệm sau đây liên quan đến sản xuất:
 
Quyết định quy mô sản lượng tối ưu dựa trên các mục tiêu của công ty.
Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng công ty không phải chịu bất kỳ chi phí nào không đáng có.
Bằng cách phân tích sản xuất, công ty có thể chọn công nghệ thích hợp cung cấp cách thức sản xuất đầu ra hiệu quả về mặt kỹ thuật. Mặt khác, phân tích chi phí cho phép công ty xác định hành vi của chi phí khi các yếu tố như sản lượng, khoảng thời gian và quy mô của nhà máy thay đổi. Hơn nữa, bằng cách sử dụng cả hai phân tích này, một công ty có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tạo ra sản lượng tối ưu với chi phí ít nhất có thể.

3. Quản lý hàng tồn kho

Các công ty có thể sử dụng các quy tắc nhất định để giảm chi phí liên quan đến việc duy trì hàng tồn kho ở dạng nguyên vật liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm. Hơn nữa, điều quan trọng là phải hiểu rằng các chính sách hàng tồn kho ảnh hưởng đến lợi nhuận của một công ty. Do đó, các nhà kinh tế học sử dụng các phương pháp như phân tích ABC và các mô hình toán học để giúp công ty duy trì lượng hàng tồn kho tối ưu.

4. Cơ cấu thị trường và chính sách giá cả

Bất kỳ công ty nào cũng cần biết về bản chất và mức độ cạnh tranh trên thị trường . Phân tích kỹ lưỡng về cấu trúc thị trường cung cấp thông tin này. Hơn nữa, với sự trợ giúp của điều này, các công ty có khả năng xác định giá trên thị trường nhất định. Ngoài ra, thông tin này giúp các doanh nghiệp tạo ra các chiến lược quản lý thị trường trong các điều kiện cạnh tranh nhất định.
 
Mặt khác, lý thuyết giá giúp doanh nghiệp hiểu được giá được xác định như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau. Ngoài ra, nó hỗ trợ công ty trong việc tạo ra các chính sách giá cả.

5. Phân bổ nguồn lực

Kinh tế học kinh doanh sử dụng các công cụ tiên tiến như lập trình tuyến tính để tạo ra quy trình hành động tốt nhất nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có.

6. Lý thuyết về vốn và quyết định đầu tư

Trong số các quyết định khác, một công ty phải đánh giá cẩn thận các quyết định đầu tư của mình và phân bổ vốn một cách hợp lý. Các lý thuyết khác nhau liên quan đến vốn và đầu tư đưa ra các tiêu chí khoa học để lựa chọn các dự án đầu tư. Hơn nữa, những lý thuyết này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . Kinh tế học kinh doanh hỗ trợ quá trình ra quyết định khi công ty cần quyết định giữa việc sử dụng vốn cạnh tranh.

7. Phân tích lợi nhuận

Lợi nhuận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thay đổi giá cả, điều kiện thị trường, vv Các lý thuyết lợi nhuận giúp các công ty trong việc đo lường và quản lý lợi nhuận trong những điều kiện không chắc chắn như vậy. Hơn nữa, chúng cũng giúp lập kế hoạch lợi nhuận trong tương lai.

8. Phân tích rủi ro và sự không chắc chắn

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động dưới một mức độ rủi ro và không chắc chắn nhất định. Ngoài ra, việc phân tích những rủi ro và sự không chắc chắn này có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định và xây dựng kế hoạch hiệu quả.

II. Kinh tế vĩ mô áp dụng cho các vấn đề môi trường

Các yếu tố bên ngoài hoặc môi trường có tác động đo lường được đối với hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố kinh tế vĩ mô chính là:
 
Loại hệ thống kinh tế
Giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
Các xu hướng chung về thu nhập quốc dân, việc làm, giá cả, tiết kiệm và đầu tư.
Chính sách kinh tế của chính phủ
Hoạt động của khu vực tài chính và thị trường vốn
Các tổ chức kinh tế - xã hội
Môi trường chính trị xã hội.
Ban quản lý của một công ty không kiểm soát được những yếu tố này. Do đó, điều quan trọng là công ty phải điều chỉnh các chính sách của mình để giảm thiểu tác động bất lợi của những yếu tố này.

Câu hỏi được giải quyết về Phạm vi của Kinh tế Kinh doanh

Q1. Phân tích nhu cầu là về sự hiểu biết:
 
thu nhập của người mua
hành vi của người mua
mối quan hệ giữa người mua và người bán
số lượng người mua chắc chắn mua từ các đối thủ cạnh tranh
Trả lời : Phân tích nhu cầu là tất cả việc tìm hiểu bản chất của sở thích của người tiêu dùng và ảnh hưởng của những thay đổi trong các yếu tố quyết định nhu cầu đối với họ. Các yếu tố quyết định này bao gồm giá cả của hàng hóa, thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng, thu nhập của người tiêu dùng, giá của các mặt hàng liên quan, v.v ... Nói cách khác, phân tích nhu cầu là tìm hiểu hành vi của người mua. Do đó, câu trả lời đúng là phương án b.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.