(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Đây là mẫu Đề thi tài chính tiền tệ - Học Viện Ngân hàng mới nhất năm 2021 chắc chắn là tài liệu rất tốt cho các bạn sinh viên tham khảo, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới của mình.

 

Đề thi tài chính tiền tệ - Học Viện Ngân hàng
 
Đề 1:
 
Câu 1. Trả lời đúng sai và giải thích ngắn gọn (5 điểm/5 ý, mỗi ý 1 điểm)
1 – Tài sản cố định là tài sản có giá trị được dịch chuyển một lần vào giá trị của sản phẩm
2 – Thị trường thứ cấp có tác dụng huy động thêm vốn cho các chủ thể phát hành
3 – Tính lỏng của các công cụ nợ tăng lên trong điều kiện cầu về vốn không đổi sẽ làm tăng lãi suất
4 – Nghiệp vụ thị trường mở là nơi diễn ra hoạt động mua, bán giấy tờ có giá giữa các NHTM với nhau
5 – Hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay là hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng
 
Câu 2 (2,0 điểm): Bài tập
Có các số liệu giả định trên bảng cân đối tiền tệ của NHTW như sau (đvt: Tỷ đồng)
- Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng: 200
- Tiền dự trữ của hệ thống NHTM: 100
- Tiền gửi tại IMF: 70
- Tiền gửi bằng ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài: 80
- Tiền gửi của chính phủ: 120
- Dự trữ chứng khoán chính phủ: 100
- Dự trữ ngoại tệ: 110
- Cho các NHTM vay: 180
 
Yêu cầu:
1 – Thiết lập cân đối tiền tệ của NHTW
2 – Xác định MB và nguồn đối ứng MB
Câu 3 (3,0 điểm):
Trình bày các quan điểm về cân đối NSNN. Liên hệ các biện pháp tài trợ thâm hụt NSNN tại Việt Nam
 
Đề 2:
 
Câu 1. Trả lời đúng sai và giải thích ngắn gọn (5 điểm/5 ý, mỗi ý 1 điểm)
1 – Một trong những hạn chế của tiền hàng hóa là bị ảnh hưởng mạnh bởi điều kiện tự nhiên
2 – Căn cứ theo chủ thể quản lý trực tiếp, tài chính công được phân chia thành tài chính chung của Nhà nước và tài chính của các cơ quan hành chính của nhà nước
3 – Nguồn vốn chủ yếu của NHTM là nguồn vốn từ NSNN
4 – Theo quan điểm của Keynes, cầu tiền chỉ bao gồm cầu giao dịch và cầu dự phòng
5 – NHTW làm đại lý phát hành tín phiếu kho bạc là thực hiện chức năng ngân hàng của các ngân hàng
 
Câu 2 (2,0 điểm): Bài tập
Có các thông tin về một trái phiếu coupon như sau:
- Ngày phát hành: 01/01/2020, ngày đến hạn: 01/01/2023
- Mệnh giá: 10 triệu đồng
- Lãi suất: 7%/năm
- Tiền lãi trả vào cuối mỗi năm
- Giá hiện thời của trái phiếu: 10 triệu đồng
Yêu cầu:
1 – Lập công thức tổng quát thể hiện sự cân bằng giữa giá trị hôm nay của trái phiếu với giá trị hiện tại của các khoản thu nhập nhận được từ việc đầu tư mua trái phiếu
2 – Viết công thức và tính giá trị hiện tại của khoản thu nhập nhận được trong năm thứ 2 bằng công thức đó với lãi suất hoàn vốn là 8%/năm
 
Câu 3 (3,0 điểm):
Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Liên hệ về 2 thị trường này tại Việt Nam
 
Chúc bạn thành công !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.