(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Bạn đang chuẩn bị thi môn kế toán tài chính doanh nghiệp mà chưa biết tham khảo đề thi ở đâu ?Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn đề thi kế toán tài chính doanh nghiệp 1 của năm 2021 cho cả nhà cùng tham khảo.
Bạn đang chuẩn bị thi môn kế toán tài chính doanh nghiệp mà chưa biết tham khảo đề thi ở đâu ?Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn đề thi kế toán tài chính doanh nghiệp 1 của năm 2021 cho cả nhà cùng tham khảo.
 
Đề thi tài chính doanh nghiệp 1 2021
 
Bài 1. Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn: 2,5 điểm
 
Câu 1. Khi nhận vốn góp liên doanh bằng TSCĐ sẽ làm thay đổi nguồn VLĐ thường xuyên?
Câu 2. Trong hợp đồng trả dần, một khoản vay vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau thì số lãi phải trả ở mỗi kỳ có xu hướng giảm dần?
Câu 3. Trong phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, khi chuyển sang phương pháp khấu hao đường thẳng thì mức khấu hao khi đó sẽ được tính bằng nguyên giá chia cho số năm sử dụng của TSCĐ?
Câu 4. Trong mọi trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ là chi phí biến đổi?
Câu 5. Chi phí nhượng bán và thanh lý TSCĐ được tính vào chi phí khác?
 
Bài 2: 2,5 điểm
 
Flashline là công ty cổ phàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôn và thép tại Việt Nam. Các thông tin cơ bản ở thời điểm hiện tại của Flashline như sau:
- Flashline có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn mạ và ống thép. Doanh thu từ mảng thi công xây dựng đóng góp khoảng 90% tổng doanh thu.
- Cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn 35%, tài sản dài hạn 65% (trong đó toàn bộ là TSCĐ là các dây chuyền sản xuất, nhà xưởng,…)
- Đặc trưng của hoạt động sản xuất thép là kỳ thu tiền trung bình khá dài 80 – 150 ngày.
- Tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn của Flashline khoảng 76% (tỷ lệ trung bình ngành là 60%)
- Tỷ lệ khoản phải thu/doanh thu của công ty tuy đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành, trong đó phải thu từ bên liên quan cũng là đại lý phân phối của Flashline chiếm tỷ trọng lớn.
- Hoạt động tiêu thụ của công ty thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn do tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, giá bán sản phẩm cao do chi phí sản xuất lớn. Hiện tại công ty vẫn đang sử dụng thiết bị, máy móc lạc hậu, công nghệ sản xuất cũ, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo tính cạnh tranh, giá thành cao.
Giám đốc tài chính của công ty là ông Leminho đã đưa ra một số nhận định như sau:
Theo em, nhận định nào đúng, nhận định nào sai, hãy giải thích ngắn gọn:
1 – Để ra các quyết định tài chính cho Flashline, Leminho cần phải dựa trên nguyên tắc: tính đến giá trị của tiền
2 – Loại hình doanh nghiệp của Flashline là ưu việt nhất hiện nay trên phương diện huy động vốn
3 – Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, công ty cần đầu tư dây chuyền sản xuất mới hiện đại thay thế cho hệ thống dây chuyền sản xuất đã cũ
4 – Công ty chỉ nên sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư dây chuyền sản xuất mới vì chi phí sử dụng vốn vay thấp và có lợi thế về thuế
5 – Hiện tại khoản phải thu của công ty rất lớn. Vì vậy, để kích thích khách hàng thanh toán tiền sớm hơn, công ty nên tăng tỷ lệ chiết khấu thanh toán cho khách hàng. Thực hiện điều này chắc chắn sẽ tác động tốt đến kết quả hoạt động của công ty
 
Bài 3: 3,5 điểm
 
Một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm có tài liệu như sau: (Đvt: trđ)
A. Năm báo cáo
 
1. TSCĐ tại các thời điểm
1/1: 23.450                    31/3: 23.250                   30/6: 24.250          31/12: 24.050
2. Tình hình TSCĐ cuối năm:
Tổng nguyên giá TSCĐ là 30.400; kháu hao lũy kế là 4.890
 
B. Năm kế hoạch:
1 – Tổng doanh thu tiêu thụ cả năm là: 191.590
Giá thành sản xuất của số sản phẩm tiêu thụ trong năm là 117.000. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều bằng 5% giá thành sản xuất của số sản phẩm tiêu thụ trong năm.
2 – Tổng doanh thu thuần năm kế hoạch tăng 20% so với năm báo cáo
3 – Kỳ thu tiền trung bình giảm 2 ngày so với năm báo cáo
4 – Tình hình TSCĐ:
- Tháng 3: Mua một TSCĐ nguyên giá 480 về dùng ở bộ phận sản xuất, tỷ lệ khấu hao 8%/năm.
- Tháng 10: Nhượng bán một TSCĐ nguyên giá 600, tỷ lệ khấu hao 10%/năm, đã khấu hao 50%. Giá nhượng bán chưa thuế GTGT là 490, chi phí tân trang TSCĐ chưa thuế GTGT là 20
5 – Tình hình khác:
- Chiết khấu thương mại cho khách hàng hưởng là 70
- Chiết khấu thanh toán được hưởng là 30
- Lãi vay phải trả trong năm là 150
- Lãi liên doanh liên kết được chia là 300
Biết rằng:
Các khoản phải thu bình quân năm báo cáo và năm kế hoạch đều bằng 40% TSLĐ. Tất cả các sản phẩm tiêu thụ và hoạt động nhượng bán TSCĐ đều chịu thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ) thuế suất 10%. Các sản phẩm tiêu thụ chịu thuế TTĐB 40%. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm kế hoạch là 10.000. Doanh nghiệp trích lập quỹ KHCN 10% thu nhập tính thuế. Thuế suất thuế TNDN theo quy định.
Số tiền trích khấu hao TSCĐ tháng 12 năm báo cáo là 56.
Yêu cầu: Tính các chỉ tiêu sau của năm kế hoạch
1 – Thuế GTGT phải nộp
2 – Thuế TTĐB phải nộp
3 – Thuế TNDN phải nộp
4 – Hiệu suất sử dụng TSLĐ
5 – Số tiền trích khấu hao trong năm
6 – Tài sản cố định bình quân
7 – Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
 
Bài 4: 1,5 điểm
 
Công ty TNHH Galaxy chỉ sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm. Nhu cầu nguyên liệu chính dùng cho sản xuất cả năm là 21.870 tấn. Giá mua thỏa thuận là 15 triệu đồng/tấn. Chi phí lưu kho tính trên 1 tấn nguyên liệu chính tồn kho bằng 10% giá mua. Chi phí thực hiện hợp đồng mỗi lần mua là 10 triệu đồng. Số ngày làm việc trong năm là 300 ngày.
Yêu cầu: Áp dụng mô hình EOQ hãy xác định:
1 – Số lượng tối ưu mỗi lần đặt mua, tổng chi phí tồn kho dự trữ?
2 – Biết thời gian thực hiện hợp đồng là 2 ngày. Tính điểm đặt hàng mới trong 2 trường hợp:
a. Không tính dự trữ an toàn
b. Dự trữ an toàn tính bằng mức nguyên liên sử dụng trong 2 ngày
3 – Theo ông trưởng phòng kinh doanh, do đặt mua với số lượng quá nhỏ nên nhà cung cấp đã đề nghị doanh nghiệp nhập 5 lần trong năm. Đồng thời họ cũng sẽ giảm giá bán trên mỗi tấn nguyên liệu là 0,1 triệu đồng. Đề nghị này có chấp nhận được không?
 
Chúc bạn thành công !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.