(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Trò chuyện trên Google Tài liệu là một công cụ rất hiệu quả để cộng tác trên tài liệu với các nhóm. Nó cung cấp khả năng cho các biên tập viên đánh dấu và nhận xét về các chỉnh sửa, nó cho phép các nhóm thảo luận về cách diễn đạt phù hợp của tài liệu và nó cho phép nhân viên điền vào biểu mẫu đặt câu hỏi mà người quản lý của họ có thể trả lời.

Trò chuyện trên Google Tài liệu là một công cụ rất hiệu quả để cộng tác trên tài liệu với các nhóm. Nó cung cấp khả năng cho các biên tập viên đánh dấu và nhận xét về các chỉnh sửa, nó cho phép các nhóm thảo luận về

từ ngữ phù hợp của tài liệu và nó cho phép nhân viên điền vào biểu mẫu đặt câu hỏi mà người quản lý của họ có thể trả lời.

Mục lục

Tất cả những công dụng tuyệt vời này đối với tính năng trò chuyện trên Google Tài liệu chỉ hoạt động tốt nếu những người sử dụng tài liệu hiểu cách hoạt động của hệ thống nhận xét.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả các tính năng nhận xét và cộng tác có sẵn bên trong Google Tài liệu.

Cách hoạt động của tính năng Nhận xét trên Google Tài liệu

Bên trong Google Documents, bạn không chỉ cộng tác trên các tài liệu một cách mù quáng. Bạn thực sự có thể thấy nhiều người dùng truy cập tài liệu trong thời gian thực.

Cách hoạt động của điều này là bất cứ khi nào người khác truy cập vào tài liệu, bạn sẽ thấy biểu tượng tài khoản Google của họ xuất hiện ở đầu cửa sổ Google Documents.

 

Khi những người dùng khác đặt con trỏ chuột vào bên trong tài liệu, bạn sẽ thấy tên Tài khoản Google của họ xuất hiện ngay phía trên con trỏ.

Điều này rất hữu ích để xem các vùng của tài liệu mà các thành viên khác trong nhóm của bạn đang làm việc. Điều này có thể giúp tránh thực hiện các chỉnh sửa xung đột trong cùng một tài liệu.

Nếu bạn thấy ai đó chỉnh sửa một phần của tài liệu không chính xác hoặc thực hiện các thay đổi mà bạn không đồng ý, bạn có thể thêm nhận xét trực tiếp cho người đó.

Ở bên phải các biểu tượng người dùng ở đầu tài liệu, bạn sẽ thấy biểu tượng một người đang nói chuyện bên trong vòng tròn màu trắng. Khi bạn chọn mục này, nó sẽ mở ra một khu vực nhận xét chung.

Chỉ cần nhập nhận xét của bạn và nhấn Enter. Mọi người hiện đang xem tài liệu sẽ có thể xem tất cả các bình luận trong khu vực bình luận chung.

Bạn biết khi ai đó cập nhật nhận xét mới vào khu vực nhận xét bằng dấu chấm màu đỏ xuất hiện trên đầu biểu tượng này.

Khi mỗi người trả lời, nhận xét mới sẽ xuất hiện bên dưới nhận xét trước đó trong chuỗi nhận xét.

Nhấn X ở bên phải tên trong hộp nhận xét hoặc chọn biểu tượng nhận xét để làm cho cửa sổ nhận xét biến mất một lần nữa.

Tạo một cuộc trò chuyện mới trên Google Documents

Để tạo một cuộc trò chuyện mới trên Google Tài liệu, chỉ cần đánh dấu bất kỳ văn bản nào trong tài liệu Google Tài liệu. Khi làm điều này, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhận xét nhỏ xuất hiện ở bên phải của văn bản được đánh dấu đó.

Khi di chuột qua biểu tượng đó, bạn sẽ thấy dòng chữ “Thêm nhận xét”.

Khi bạn chọn biểu tượng này, nó sẽ mở ra một cửa sổ nhận xét, nơi bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về văn bản trong tài liệu mà bạn đã đánh dấu.

Khi bạn viết xong bình luận của mình, chỉ cần chọn nút Bình luận và bạn sẽ thấy hộp bình luận chuyển thành bình luận vĩnh viễn.

Có một số tùy chọn đi kèm với các nhận xét như thế này.

Quản lý nhận xét

Khi bạn chọn ba dấu chấm ở bên phải của một nhận xét, bạn sẽ thấy ba tùy chọn.

  • Chỉnh sửa : Thực hiện bất kỳ cập nhật nào cho nhận xét của bạn hoặc thêm câu trả lời cho nhận xét đó nếu bạn muốn.
  • Xóa : Xóa nhận xét và phần đánh dấu của nhận xét đó khỏi tài liệu.
  • Liên kết đến nhận xét này : Nhận liên kết URL mà bạn có thể chia sẻ với mọi người nếu bạn muốn họ xem nhận xét cụ thể này.

Liên kết bình luận rất hiệu quả để giúp mọi người tìm thấy bình luận chính xác, đặc biệt là bên trong các tài liệu có số lượng bình luận lớn trong đó.

Bạn có thể dán liên kết vào cuộc trò chuyện IM, SMS trên điện thoại di động hoặc email.

Khi người nhận chọn liên kết, liên kết đó sẽ đưa họ trực tiếp đến tài liệu nơi nhận xét được chèn. Họ có thể trả lời nhận xét hoặc chọn Giải quyết .

Việc giải quyết một nhận xét làm cho nó biến mất khỏi chuỗi nhận xét. Có vẻ như bình luận đã bị xóa, nhưng thực ra nó chỉ bị ẩn khỏi lề phải.

Nếu bạn muốn xem tất cả các nhận xét đã được đăng lên tài liệu, chỉ cần chọn biểu tượng nhận xét màu đen ở phía trên bên phải của tài liệu.

Điều này hiển thị cho bạn tất cả các nhận xét đã được đăng vào tài liệu cùng với tất cả các thông tin sau về nhận xét.

  • Ngày và giờ bình luận được đăng
  • Tất cả các câu trả lời cho nhận xét
  • Bất kỳ văn bản tài liệu nào đã được chọn khi nhận xét được đưa ra
  • Một liên kết để mở lại các nhận xét đã giải quyết
  • Một liên kết để trả lời các bình luận

Chọn Bình luận để thêm bình luận mới vào chuỗi bình luận. Chọn Thông báo để thay đổi cài đặt email để bạn chỉ nhận được thông báo khi ai đó trả lời nhận xét của bạn hoặc hoàn toàn không có thông báo.

Chỉnh sửa và giải quyết các chỉnh sửa

Trò chuyện trên Google Tài liệu đặc biệt hữu ích để đưa ra các đề xuất chỉnh sửa tài liệu mà không thực sự đưa ra chúng.

Theo mặc định, Google Documents cho phép bạn chỉnh sửa tài liệu và các chỉnh sửa có hiệu lực ngay lập tức. Để chỉ chuyển chế độ chỉnh sửa sang các thay đổi được đề xuất, hãy chọn mũi tên thả xuống ở bên phải của từ Chỉnh sửa ở trên cùng bên phải của tài liệu.

Chọn Đề xuất từ danh sách thả xuống.

Khi bạn thực hiện các chỉnh sửa đối với tài liệu, văn bản trong tài liệu sẽ bị gạch bỏ với văn bản thay thế được hiển thị bên cạnh. Mỗi chỉnh sửa sẽ mở ra một nhận xét mới ở bên phải với mô tả về chỉnh sửa đã được thực hiện.

Mục đích của tính năng này là để người chỉnh sửa cuối cùng hoặc người viết ban đầu có thể thực hiện các chỉnh sửa và chấp nhận các thay đổi riêng lẻ bằng cách chọn dấu kiểm cho nhận xét chỉnh sửa đó.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn giải quyết các nhận xét riêng lẻ, có một mẹo hữu ích để giải quyết tất cả chúng cùng một lúc.

Để thực hiện việc này, hãy chọn menu Công cụ và chọn Xem lại các chỉnh sửa được đề xuất .

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ nhỏ ở phía trên bên phải của tài liệu. Bạn có thể chọn mũi tên lên hoặc xuống để cuộn qua từng nhận xét chỉnh sửa trong tài liệu. Bạn có thể chọn Chấp nhận hoặc Từ chối các chỉnh sửa riêng lẻ.

Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận hoặc từ chối tất cả, hãy chọn mũi tên thả xuống ở bên phải của nút Chấp nhận hoặc Từ chối.

Bạn có thể chọn Chấp nhận tất cả để phê duyệt tất cả các chỉnh sửa. Thao tác này sẽ cập nhật toàn bộ tài liệu bằng các chỉnh sửa được đề xuất và giải quyết tất cả các nhận xét liên quan.

Tìm hiểu thêm về cách giải quyết nhận xét trong Google Tài liệu .

Nhận xét giúp hợp tác

Việc sử dụng trình xử lý văn bản dựa trên đám mây như Google Documents giúp cộng tác trên các tài liệu rất dễ dàng.

Hệ thống nhận xét được thiết lập theo cách giúp cho việc thảo luận về các thay đổi tài liệu giữa các nhóm được thuận tiện và dễ dàng. Khi mọi người đã quen với cách hoạt động của hệ thống trò chuyện Google Tài liệu, bạn sẽ thấy nhóm của mình hiệu quả hơn nhiều khi làm việc trên các tài liệu cùng nhau.

Bạn xem thêm bài viết nội bật sau đây:

⇒ Cách tạo kết hợp thư trong Microsoft Word
⇒ Cách hạn chế chỉnh sửa trên tài liệu Word
⇒ Cách Chèn CSV hoặc TSV vào một trang tính Excel
⇒ Cách hợp nhất ô, cột và hàng trong Excel
⇒ Cách hiển thị số lượng từ trong Microsoft Word

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.