(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế Nếu có một vấn đề kinh tế trung tâm hiện hữu trên tất cả các quốc gia, không có bất kỳ ngoại lệ nào, thì đó là vấn đề khan hiếm.

 Vấn đề này nảy sinh bởi vì các nguồn tài nguyên của tất cả các loại có hạn và có cách sử dụng thay thế. Nếu các nguồn lực là không giới hạn hoặc nếu một nguồn lực chỉ có một lần sử dụng, thì vấn đề kinh tế có lẽ sẽ không nảy sinh. Tuy nhiên, dù là tài nguyên sản xuất tự nhiên hay vốn nhân tạo / hàng tiêu dùng, tiền bạc hay thời gian thì sự khan hiếm tài nguyên mới là vấn đề trọng tâm. Vấn đề trọng tâm này làm nảy sinh bốn vấn đề cơ bản của một nền kinh tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề cơ bản này một cách chi tiết.

Bốn vấn đề cơ bản của nền kinh tế

Như đã thảo luận trong đoạn trên, vấn đề kinh tế trọng tâm của sự khan hiếm tài nguyên được chia thành bốn vấn đề cơ bản của một nền kinh tế. Chúng ta hãy xem xét từng người trong số họ một cách riêng biệt.
 

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Nền Kinh Tế - # 1 - Sản Xuất Cái Gì?

Một xã hội sẽ làm gì khi nguồn lực có hạn? Nó quyết định hàng hóa / dịch vụ mà nó muốn sản xuất. Hơn nữa, nó cũng xác định số lượng cần thiết. Ví dụ, chúng ta nên sản xuất nhiều súng hơn hay nhiều bơ hơn? Chúng ta chọn hàng hóa tư bản như máy móc, thiết bị, v.v. hay hàng tiêu dùng như điện thoại di động, v.v.? Tuy nghe có vẻ sơ đẳng, nhưng xã hội phải quyết định loại và số lượng của mỗi hàng hóa / dịch vụ được sản xuất.

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Nền Kinh Tế - # 2 - Sản Xuất Như Thế Nào?

Có thể sản xuất hàng hóa bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sản xuất vải bông bằng cách sử dụng khung dệt bằng tay, máy dệt điện hoặc máy dệt tự động. Trong khi máy dệt thủ công đòi hỏi nhiều lao động hơn, máy dệt tự động cần nguồn điện và vốn đầu tư cao hơn.
 
Do đó, xã hội phải lựa chọn giữa các kỹ thuật để sản xuất hàng hóa. Tương tự, đối với tất cả hàng hóa và / hoặc dịch vụ, các quyết định tương tự là cần thiết. Hơn nữa, sự lựa chọn phụ thuộc vào sự sẵn có của các yếu tố sản xuất khác nhau và giá cả của chúng . Thông thường, một xã hội lựa chọn một kỹ thuật sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có của mình.

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Nền Kinh Tế - # 3 - Sản Xuất Cho Ai?

Hãy nghĩ về nó - một xã hội có thể đáp ứng mọi mong muốn của con người không? Chắc chắn là không rồi. Do đó, nó phải quyết định xem ai nhận được phần nào trong tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất. Nói cách khác, xã hội quyết định việc phân phối hàng hóa và dịch vụ giữa các thành viên trong xã hội.

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Nền Kinh Tế - # 4 - Điều gì cần được cung cấp cho tăng trưởng kinh tế?

Một xã hội có thể sử dụng tất cả các nguồn lực của mình cho tiêu dùng hiện tại không? Có, nó có thể. Tuy nhiên, nó không có khả năng làm như vậy. Lý do rất đơn giản. Nếu một xã hội sử dụng tất cả các nguồn lực của mình cho tiêu dùng hiện tại, thì khả năng sản xuất của nó sẽ không bao giờ tăng lên.
 
Do đó, mức sống và thu nhập của một thành viên trong xã hội sẽ không đổi. Sau đó, trong tương lai, mức sống sẽ giảm xuống. Do đó, xã hội phải quyết định phần tài nguyên mà nó muốn tiết kiệm cho sự phát triển trong tương lai.

Câu hỏi đã giải quyết về các vấn đề cơ bản của nền kinh tế

Q1. Bốn vấn đề cơ bản của nền kinh tế là gì?
 
Trả lời: Bốn vấn đề cơ bản của một nền kinh tế, nảy sinh từ vấn đề trọng tâm của sự khan hiếm tài nguyên là:
 
Sản xuất cái gì?
Làm thế nào để sản xuất?
Sản xuất cho ai?
Những điều khoản nào (nếu có) được thực hiện đối với tăng trưởng kinh tế?

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.