(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Kinh tế học vĩ mô là mặt khác của đồng tiền được gọi là kinh tế học, kinh tế học vi mô là một trong hai mặt đó. Nó thực hiện lý thuyết kinh tế bằng cách mở rộng cách tiếp cận của mình, để tập trung vào các vấn đề của nền kinh tế như một đơn vị tổng thể hơn là các đơn vị riêng lẻ.

Sự thay đổi gần đây trong chế độ thuế của chính phủ Ấn Độ, tức là sự ra đời của GST là một trong những ví dụ điển hình về những thứ thuộc về kinh tế vĩ mô. Vì vậy, chúng ta hãy đi trước và hiểu lý thuyết kinh tế vĩ mô là gì.

Kinh tế học vĩ mô đưa khía cạnh lớn hơn của kinh tế học trở lại. Đây là nghiên cứu kinh tế học liên quan đến các tổng thể của một nền kinh tế. Đó là một phần của lý thuyết kinh tế đưa ra khái niệm về hành vi của các tổng thể của nền kinh tế và xem xét tính vĩ mô được kích hoạt bởi các đơn vị tập thể của một nền kinh tế.
 
 
Nó đề cập đến các khái niệm tổng quát như thu nhập quốc dân, GDP , chi tiêu tiêu dùng quốc gia, v.v. Một ví dụ như vậy là GST , cải cách hoàn toàn ngân sách chính phủ và thay đổi chi tiêu tiêu dùng của nền kinh tế do giá cả thay đổi. Chúng ta thường xuyên nghe thấy các thuật ngữ như GDP khi so sánh trạng thái kinh tế của các quốc gia.
 
Hai công cụ chính của kinh tế vĩ mô là - tổng cung và tổng cầu. Nó còn được gọi là lý thuyết thu nhập .
 

Duyệt các chủ đề khác trong Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Giới thiệu về Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô
Kinh tế học vi mô đề cập đến các cá nhân trong khi kinh tế học vĩ mô đề cập đến nền kinh tế như một tổng thể bao gồm các đơn vị cá nhân tập thể.
Kinh tế học vĩ mô sử dụng tổng cầu và tổng cung để giải thích các khái niệm của nó trong khi kinh tế vi mô sử dụng cung và cầu .
Kinh tế học vĩ mô tập trung vào việc xác định thu nhập và việc làm trong nền kinh tế, mặt khác, kinh tế học vi mô hướng đến việc xác định giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ và các yếu tố sản xuất.
Trong kinh tế vĩ mô, mức độ tổng hợp là cao nhất vì trong khi giải quyết các khía cạnh chung của nền kinh tế, các yếu tố phải được tổng hợp một cách toàn diện. Mặt khác, mức độ tổng hợp trong kinh tế vi mô bị hạn chế.
Kinh tế học vĩ mô được gọi là lý thuyết thu nhập. Kinh tế học vi mô còn được gọi là lý thuyết giá cả.
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng kinh tế vi mô và vĩ mô khác nhau về việc áp dụng lý thuyết kinh tế vào hai quy mô khác nhau. Bất chấp tất cả những khác biệt này, cả hai điều này không loại trừ lẫn nhau. Kinh tế vĩ mô là tập hợp các hành vi kinh tế của các đơn vị riêng lẻ. Các khía cạnh kinh tế vi mô có thể thay đổi cùng với sự thay đổi của các khía cạnh kinh tế vĩ mô và ngược lại.
 
Bạn xem thêm bài viết nội bật sau đây:

⇒ Phạm vi kinh tế kinh doanh
⇒ Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa
⇒ Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế
⇒ Vai trò của cơ chế giá
⇒ Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.4

Sự cần thiết của kinh tế vĩ mô

Trước đó, người ta coi các khái niệm kinh tế vi mô là đủ để giải thích các hành vi kinh tế. Nhưng sau đó quan sát thấy rằng các khía cạnh kinh tế khác nhau khi áp dụng cho hai quy mô khác nhau. Các khái niệm kinh tế học vi mô không thể giải thích các hiện tượng khác nhau diễn ra ở mức độ tổng hợp cao nhất. Thêm vào đó, đã xuất hiện nhiều nghịch lý khác nhau mà kinh tế học vi mô không thể giải thích được.
 
Ví dụ, kinh tế học vi mô giải thích rằng để kiếm được lợi nhuận tối đa, các nhà sản xuất nên giảm cung khi giá thấp và tăng cung khi giá cao, nhưng nếu tất cả các nhà cung cấp riêng lẻ giảm lượng cung hàng hóa, thì tổng thể cung sẽ thay đổi, và điều này sẽ có ảnh hưởng đến thu nhập, chi tiêu, chính sách thuế ... Vì vậy, để khắc phục những thiếu sót của lý thuyết kinh tế vi mô, lý thuyết kinh tế vĩ mô ra đời tập trung vào tổng thể và thảo luận về phúc lợi của toàn bộ nền kinh tế.

Ví dụ đã giải quyết cho bạn

Q: Xác định những điều sau đây là nghiên cứu Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô:
 
Sản xuất nhà máy đường
Tỷ lệ lạm phát
Ngành công nghiệp xe hơi
Cung cấp tiền
Xác định mức lương trong một công ty
Phân bổ nguồn lực
Chi tiêu gia đình
 Tổng hợp nhu cầu
 Tỷ giá hối đoái
 Nhu cầu thị trường đối với táo
Trả lời: Học kinh tế vi mô: 1,3,5,6,7,10 và học kinh tế vĩ mô: 2,4,8,9

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.