(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Bài tập trắc nghiệm kế toán kinh tế vĩ mô năm 2022 App giải trắc nghiệm kinh tế vi mô De cương kinh tế vĩ mô có đáp an đề thi tự luận kinh tế vĩ mô + đáp án Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô De thi kinh tế vĩ mô có lời giải Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp an Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô Chương 2 Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô chương 1 2 3
Câu 1: Tác động “hất ra” (hay còn gọi là tác động lấn át) của chính sách tài chính là do:
 
 
A. Tăng chi tiêu của chính phủ làm giảm lãi suất, dẫn tới tăng đầu tư, làm tăng hiệu lực kích thích tổng cầu
 
 
B. Tăng chi tiêu của chính phủ làm tăng lãi suất, dẫn tới giảm đầu tư, làm giảm hiệu lực kích thích tổng cầu
 
 
C. Giảm chi tiêu của chính phủ làm tăng lãi suất, dẫn tới giảm đầu tư, làm giảm hiệu lực kích thích tổng cầu
 
 
D. Giảm chi tiêu của chính phủ, làm giảm lãi suất, dẫn tới tăng đầu tư, làm tăng hiệu lực kích thích tổng cầu
 
Câu 2: Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng ti êu dùng nhập khẩu:
 
 
A. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải
 
 
B. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái
 
 
C. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải
 
 
D. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái
 
Câu 3: Nếu Ngân hàng Trung ương tăng cung tiền trong khi chính phủ tăng thuế thu nhập, thì: 
 
 
A. lãi suất nhất định sẽ tăng
 
 
B. lãi suất nhất định sẽ giảm.
 
 
C. thu nhập có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.
 
 
D. Câu B và C đúng.
 
Câu 4: Nếu ngân hàng Trung ương lo ngại đến tác động tiềm năng của một chính sách tài khóa giảm thâm hụt ngân sách của chính phủ, nó có thể:
 
 
A. Mua trái phiếu trên thị trường mở.
 
 
B. Tăng đòi hỏi dự trữ phát sinh.
 
 
C. Bán trái phiếu trên thị trường mở với ý định làm giảm lãi suất.
 
 
D. Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp.
 
Câu 5: Trong nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập, nếu MPS = 0,25, giá trị của số nhân chi tiêu là:
 
 
A. 0,75.
 
 
B. 1,50.
 
 
C. 3,00.
 
 
D. 4,00
 
Câu 6: Câu nào sau đây miêu tả rõ nhất sự gia tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu?
 
 
A. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất tăng, đầu tư giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
 
 
B. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất giảm, đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
 
 
C. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá tăng, chi tiêu giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
 
 
D. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá sụt giảm, chi tiêu tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
 
Câu 7: Khi một nước giàu có:
 
 
A. Nước này hầu như không thể nghèo đi một cách tương đối
 
 
B. Nước này sẽ khó có thể tăng trưởng nhanh chóng do quy luật lợi tức giảm dần đối với tư bản
 
 
C. Tư bản trở nên có năng suất hơn nhờ “hiệu ứng bắt kịp”
 
 
D. Nước này không cần vốn nhân lực nữa
 
Câu 8: Lý thuyết ngang bằng sức mua:
 
 
A. Thích hợp trong ngắn hạn hơn trong dài hạn.
 
 
B. Dự đoán rằng, tỷ giá hối đoái của một nước sẽ giảm nếu nước đó đang trải qua lạm phát ở mức cao.
 
 
C. Dự đoán rằng, tỷ giá hối đoái của một nước sẽ giảm nếu lãi suất của nước đó thấp hơn.
 
 
D. Liên quan chủ yếu đến giá cả dịch vụ chứ không phải giá cả hàng hóa.
 
Câu 9:Nếu tỉ giá hối đoái danh nghĩa giữa đồng Bảng Anh và USD Mỹ là 0,5 Bảng/USD thì 1 Bảng có thể đổi được bao nhiêu USD?
 
 
A. 2 USD.
 
 
B. 1,5 USD.
 
 
C. 1 USD.
 
 
D. 0,5 USD.
 
Câu 10: Nhìn chung, lạm phát được dự kiến trước có khuynh hướng:
 
 
A. Làm giảm mức sống trung bình và mức sản lượng đầu ra.
 
 
B. Làm cho thu nhập danh nghĩa tăng nhanh hơn mức giá.
 
 
C. Gây ra sự phân phối lại thu nhâp từ người đi vay sang người cho vay.
 
 
D. Gây ra tổn thất không nhiều cho xã hội nếu lạm phát ổn định ở mức thấp.
 
Câu 11: Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các nguyên liệu nhập khẩu:
 
 
A. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
 
 
B. Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải.
 
 
C. Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang trái.
 
 
D. Cả đường tổng cầu và tổng cung ngắn hạn đều dịch chuyển sang phải.
 
Câu 12: Sự gia tăng giá kim cương sẽ gây ra một tác động lớn hơn đối với CPI so với sự thay đổi cùng tỷ lệ phần trăm của giá thực phẩm, bởi vì kim cương đắt hơn nhiều.
 
 
A. Đúng
 
 
B. Sai
 
Câu 13: Một sự tăng lên trong giá xe đạp sẽ được phản ánh trong:
 
A. Chỉ số giảm phát GNP.
 
 
B. Chỉ số giá hàng sản xuất.
 
 
C. Chỉ số giá hàng tiêu dùng.
 
 
D. Cả A và C.
 
Câu 14: Hàm thâm hụt ngân sách:
 
A. Biểu thị mối quan hệ giữa doanh thu từ thuế và thu nhập quốc dân thực tế.
 
 
B. Sẽ dịch chuyển nếu có sự thay đổi trong thu nhập quốc dân thực tế.
 
 
C. Sẽ dịch chuyển nếu thu nhập quốc dân thực tạo ra nhiều hơn trong doanh thu từ thuế.
 
 
D. Biểu thị mối quan hệ giữa vị trí ngân sách (thặng dư, thâm hụt hay cân bằng) với mức thu nhập quốc dân thực tế.
 
Câu 15: Trợ cấp thất nghiệp có xu hướng làm tăng thất nghiệp tạm thời do:
 
 
A. Làm cho công nhân mất việc cảm thấy cấp bách hơn trong việc tìm kiếm công việc mới.
 
 
B. Buộc công nhân phải chấp nhận ngay công việc đầu tiên mà họ nhận được.
 
 
C. Làm cho các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong việc sa thải công nhân.
 
 
D. Làm giảm áp lực phải tìm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của những người bị thất nghiệp.
 
Câu 16: Nhân tố nào dưới đây có thể ảnh hưởng đến cả GDP thực tế và GDP tiềm năng?
 
 
A. Tiến bộ công nghệ.
 
 
B. Tăng khối lượng tư bản.
 
 
C. Tăng lực lượng lao động.
 
 
D. Tất cả các câu trên.
 
Câu 17: Nếu chi tiêu của một nền kinh tế không phụ thuộc vào thu nhập quốc dân, giá trị của số nhân đơn giản là:
 
 
A. 0
 
 
B. 1
 
 
C. -1
 
 
D. Không xác định.
 
Câu 18: Trong các vấn đề sau, vấn đề này nào không liên quan điển hình tới kinh tế học vĩ mô?
 
 
A. Tác động của thuế lên hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 
 
B. Tác động của thuế lên tỉ lệ tăng trưởng trong tổng sản phẩm quốc nội.
 
 
C. Tác động của thuế lên tỉ lệ thất nghiệp.
 
 
D. Tác động của thuế lên tỉ lệ lạm phát.
 
Câu 19: Giả sử chính phủ trợ cấp 1 tỉ đồng cho các hộ gia đình, sau đó các hộ gia đình đã dùng khoản tiền này mua thuốc y tế. Khi tính GDP theo cách tiếp cận chi tiêu, thì khoản chi tiêu trên sẽ được tính vào:
 
 
A. Chi tiêu mua hàng hoá và dịch vụ của chính phủ.
 
 
B. Trợ cấp của chính phủ cho các hộ gia đình.
 
 
C. Tiêu dùng của các hộ gia đình.
 
 
D. Đầu tư của chính phủ.
 
Câu 20: Một sự tăng lên trong tiết kiệm tư nhân của Mỹ?
 
 
A. Làm tăng xuất khẩu ròng và đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ lên cùng một lượng
 
 
B. Làm giảm xuất khẩu ròng và đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ xuống cùng một lượng
 
 
C. Làm giảm xuất khẩu ròng và làm tăng đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ
 
 
D. Làm tăng xuất khẩu ròng và làm giảm đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ
 
Câu 21: Việc tiền biểu thị các mức giá của hàng hóa dịch vụ phản ánh chức năng:
 
 
A. Gây ra lạm phát.
 
 
B. Trung gian trao đổi.
 
 
C. Đơn vị kế toán.
 
 
D. Dự trữ giá trị.
 
Câu 22: Giả sử tỉ lệ lạm phát hàng năm là 14%. Theo qui tắc70, tỉ lệ lạm phát sau một thập kỷ sẽ là:
 
 
A. 1.4
 
 
B. 2.8
 
 
C. 3
 
 
D. 4
 
Câu 23: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là phần trăm cố định của:
 
 
A. Trái phiếu chính phủ
 
 
B. Các khoản cho vay
 
 
C. Tiền gửi
 
 
D. Tài sản có
 
Câu 24: Do sự gia tăng giá xăng khiến cho người tiêu dùng đi xe đạp nhiều hơn và đi xe hơi ít hơn, nên CPI có xu hướng ước tính không đầy đủ chi phí sinh hoạt
 
 
A. Đúng
 
 
B. Sai
 
Câu 25: Một người chuyển 1 triệu đồng từ tài khoản tiền gửi có thể viết séc sang sổ tiết kiệm có kỳ hạn. Khi đó:
 
 
A. Cả M1 và M2 đều không thay đổi.
 
 
B. M1 giảm, còn M2 tăng.
 
 
C. M1 giảm, còn M2 không thay đổi.
 
 
D. M1 tăng, còn M2 không thay đổi.
 
Câu 26: Nếu kì vọng của các nhà đầu tư về tương lai là tích cực và làm tăng đầu tư ở mọi mức lãi suất thì:
 
 
A. Đường IS dịch chuyển lên phía trên.
 
 
B. Đường IS dịch chuyển xuống phía dưới.
 
 
C. Đường LM dịch chuyển lên phía trên.
 
 
D. Đường LM dịch chuyển xuống phía dưới.
 
Câu 27: Nếu tỷ lệ lạm phát lớn hơn lãi suất danh nghĩa, thì lãi suất thực tế sẽ:
 
 
A. Lớn hơn 0
 
 
B. Nhỏ hơn 0
 
 
C. Bằng 0
 
 
D. Không trường hợp nào đúng
 
Câu 28: Đường tổng cung ngắn hạn có xu hướng tương đối thoải ở mức sản lượng thấp bởi vì:
 
 
A. Nhu cầu về tiêu dùng ít co dãnvới giá cả ở mức sản lượng thấp.
 
 
B. Các doanh nghiệp có các nguồn lực chưa sử dụng.
 
 
C. Lợi nhuận thông thường cao ở phần này của đường tổng cung do đó các doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng sản xuất.
 
 
D. Sản lượng cố định.
 
Câu 29: Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam:
 
 
A. Việt Nam viện trợ cho Lào.
 
 
B. Cà phê Trung nguyên xây dựng một hệ thống phân phối tại Lào.
 
 
C. Việt Nam vay tiền của Nhật Bản.
 
 
D. Câu A và B đúng.
 
Câu 30: Trên đồ thị trục ngang ghi sản lượng quốc gia, trục đứng ghe mức giá chung, đường tổng cung AS dịch chuyển khi:
 
 
A. Mức giá chung thay đổi
 
 
B. Chính phủ thay đổi các khoản chi ngân sách
 
 
C. Thu nhập quốc gia thay đổi
 
 
D. Công nghệ sản xuất có những thay đổi đáng kể

 

Bạn xem thêm bài viết nội bật sau đây:

⇒ 40 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô và vi mô - Học viện tài chính
⇒ 40 câu hỏi trắc nghiệm về chứng khoán năm 2022
⇒ Đề thi thử 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán - NEU
⇒ Sưu tập được 39 câu hỏi trắc nghiệm kế toán - Đh Ngoại Thương
⇒ 37 Câu hỏi trắc nghiệm kế toán - Học viện tài chính

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.