(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Chia sẻ với bạn 40 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán năm 2022 giúp bạn đánh giá lại kiến thức của mình về chứng khoán, hiểu biết của bạn đã học được trên lý thuyết, thực tế.
Câu 1: Chức năng của chỉ số là:
I. Là phòng vũ biểu phản ánh nền kinh tế
II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
III. Là cơ sở để người đầu tư lập danh mục đầu tư có hiệu quả
 
    Chỉ I
    Chỉ II
    I, II và III
 
Câu 2: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng
 
    Lãi suất cố định
    Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
    Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
    Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty (nếu công ty làm ăn tốt)
 
Câu 3: Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:
 
    51.100
    51.500
    53.100
    53.500
 
Câu 4: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
    60 USD
    600 USD
    570 USD
    500 USD
 
Câu 5: Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3% thì các nhà đầu tư có thể đặt:
 
    11 mức giá
    12 mức giá
    13 mức giá
    14 mức giá
 
Câu 6: Cổ phiếu quỹ
    Được chia cổ tức
    Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
    Người sở hữu có quyền biểu quyết
    Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
 
Câu 7: Mục đích của công tác thanh tra giám sát là:
I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật
II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả
III. Bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư
IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý
 
    Chỉ I
    Chỉ I và II
    Chỉ I, II và III
    Cả I, II, III và IV
 
Câu 8: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
    Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
    Làm tăng lượng tiền trong lưu thông
    Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông
    Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
 
Câu 9: Trên thị trường chứng khoán có tiêu cực là:
    Giao dịch của các nhà đầu tư lớn
    Mua bán cổ phiếu của cổ đông và lãnh đạo công ty niêm yết
    Mua báo nội gián
    Mua bán lại cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết
 
Câu 10: Thị trường thứ cấp
    Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
    Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
    Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
    Là thị trường chứng khoán kém phát triển
 
Câu 11: Người có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán là
    Chánh thanh tra ủy ban CK nhà nước
    Giám đốc TTâm GDCK, Sở GDCK
    Thanh tra viên chuyên ngành UBCK
    Chủ tịch UB nhân dân cấp huyện, Quận
 
Câu 12: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là
    Bảo lãnh tất cả hoặc không
    Bảo lãnh với cố gắng tối đa
    Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
    Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
 
Câu 13: Sở GDCK là:
I. Thị trường giao dịch tập trung
II. Giao dịch CK niêm yết
III. Thị trường thương lượng
 
    I và II
    I, II và III
    II và III
 
Câu 14: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng
    Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
    Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc
    Đơn xin phép phát hành
    Bản cáo bạch
 
Câu 15:  Chỉ số bình quân DowJones bao gồm:
I. 30 cổ phiếu của ngành công nghiệp.
II. 20 cổ phiếu của ngành giao thông vận tải
III. 15 cổ phiếu của ngành dịch vụ công cộng
IV. 20 cổ phiếu của ngành nông nghiệp 
 
    I và II
    II và III
    I, II và III
    II, III và IV
 
Câu 16: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là
    Thời gian, giá, số lượng
    Giá, thời gian, số lượng
    Số lượng, thời gian, giá
    Thời gian, số lượng, giá
 
Câu 17: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:
    Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.
    Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
    Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
    Không có câu nào đúng.
 
Câu 18: Lệnh giới hạn là lệnh
    Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
    Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
    Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
    Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau
 
Câu 19: Quy trình giao dịch của Sở GD CK là:
I. Khách hàng đặt lệnh
II. Công ty CK nhận và kiểm tra lệnh
III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ
IV. Lệnh được chuyển đến Sở giao dịch.
 
    I, II, III và IV
    I, II, IV và III
    I, III, II và IV
    I, III, IV và II
 
Câu 20: Lệnh dừng để bán được đưa ra
    Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
    Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
    Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
    Ngay tại giá trị trường hiện hành
 
Câu 21: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:
 
    ủy ban Chứng khoán
    Trung tâm Giao dịch chứng khoán
    Công ty chứng khoán.
 
Câu 22: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:
 
    Ngăn chặn sự thua lỗ
    Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
    Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán
    Hạn chế rủi ro
 
Câu 23: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:
    Người sở hữu chứng khoán
    Tổ chức phát hành
    Tổ chức bảo lãnh phát hành
    Thành viên lưu ký
 
Câu 24: Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
 
    Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty
    Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
    Tỷ số P/E
    Chỉ số giá của thị trường chứng khoán
 
Câu 25: Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:
    Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa;
    Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và các tài sản chính;
    Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch.
 
Câu 26: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
 
    100đ
    200đ
    300đ
    500đ
 
Câu 27: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thờigian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:    
 
    Chủ nhật 18/7
    Thứ hai 19/7
    Thứ ba 20/7
    Thứ tư 21/7
 
Câu 28: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:
 
    1000 USD
    1200 USD
    1300 USD
    Tất cả đều sai
 
Câu 29: Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
 
    7.000.000 cổ phiếu
    6.000.000 cổ phiếu
    5.000.000 cổ phiếu
    4.000.000 cổ phiếu
 
Câu 30: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
 
    Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
    100.000 đồng
    10.000 đồng
    200.000 đồng
 
Câu 31:  1 công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm
 
    Không thay đổi gì
    Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
    Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
    Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số gộp.
 
Câu 32: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:
 
    Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
    Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
    Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
    Không có cơ sở để so sánh
 
Câu 33: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm
I. Có trình độ năng lực
II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề
III. Có đạo đức tốt
IV. Có niềm tự hào.
 
    I, II
    II, III
    I, II, III
    Tất cả
 
Câu 34: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?
    Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
    Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
    Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
    Còn tùy trường hợp cụ thể.
 
Câu 35: Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
 
    Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịch CK / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.
    Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.
    Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
    b và c
 
Câu 36: Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:
 
    Tăng lên
    Giảm đi
    Không thay đổi
    Không câu nào đúng.
 
Câu 37: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK
 
I. Quản lý các CK lưu lý của khách hàng
II. Ghi nhận quyền sở hữu
III. Cungcấp các thông tin về CK bị giả mạo, mất cắp
IV. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK
 
    I, II
    I, II, III
    II, III, IV
    Tất cả 
 
Câu 38: Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:
    101.500 đồng
    100.000 đồng
    106.050 đồng
    95.000 đồng
 
Câu 39: Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện
 
    Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ.
    Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho Trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi:
    Do tổ chức phát hành quản lý
    a và b
 
Câu 40: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
 
    Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
    Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
    Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
    Ngay tại giá thị trường hiện hành.
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.