(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Một bạn sinh viên gửi cho tôi 40 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô và vi mô - Học viện tài chính đây là bài tập về nhà cùng với bài test trên lớp được bạn ấy nhờ chia sẻ tới các bạn sinh viên chuyên nghành.
Câu 1: Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên:
 
    Giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất
    Giảm chi ngân sách và tăng thuế
    Các lựa chọn đều sai
    Các lựa chọn đều đúng
 
Câu 2: Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
 
    Tăng lên 5%
    Tăng lên 20%
    Tăng lên 4,5%
    Tất cả đều sai
 
Câu 3: Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến:
 
    Mức độ làm việc chăm chỉ của chúng ta
    Nguồn cung tư bản của chúng ta, vì tất cả những gì có giá trị đều do máy móc sản xuất ra
    Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, vì chúng giới hạn sản xuất
    Năng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta bằng chính những gì chúng ta sản xuất ra.
 
Câu 4: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
    Giảm giá, giảm lượng
    Tăng giá, giảm lượng
    Giảm giá, tăng lượng
    Tăng giá, tăng lượng
 
Câu 5: Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu?
 
    3.0%
    3.1%
    5.62%
    18.0%
    18.6%
 
Câu 6: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
 
    20
    25
    30
    50
 
Câu 7: Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở
 
    Mục đích sử dụng
    Thời gian tiêu thụ
    Độ bền trong quá trình sử dụng
    Các lựa chọn đều đúng
 
Câu 8: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
 
    Giá tăng, lượng giảm
    Giá giảm, lượng giảm
    Giá giảm, lượng tăng
    Giá tăng, lượng tăng
 
Câu 9: Ngân hàng Trung Ương có thể làm  thay đổi cung nội tệ bằng cách:
 
    Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
    Mua hoặc bán ngoại tệ
    Cả hai lựa chọn đều đúng
    Cả hai lựa chọn đều sai
 
Câu 10: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
 
    Giá giảm, lượng tăng
    Giá giảm, lượng giảm
    Giá tăng, lượng giảm
    Giá tăng, lương tăng
 
Câu 11: Hoạt động nào sau đây của ngân hàng Trung Ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ
 
    Bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
    Cho các ngân hàng thương mại vay
    Hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại
    Tăng lãi suất chiết khấu
 
Câu 12: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
 
    Không đổi
    Càng thấp
    Không biết được
    Càng cao
 
Câu 13: Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động:
 
    Học sinh trường trung học chuyên nghiệp
    Người nội trợ
    Bộ đội xuất ngũ
    Sinh viên năm cuối
 
Câu 14: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
 
    Tăng giá, tăng lượng
    Giảm giá, giảm lượng
    Giảm giá, tăng lượng
    Tăng giá, giảm lượng
 
Câu 15: Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại của một nước:
 
    Đồng nội tệ xuống giá so với đồng ngoại tệ
    Sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài
    Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
    Các lựa chọn đều sai
 
Câu 16: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Định phí trung bình AFC bằng:
 
    AFC=6,67
    AFC=10
    Cả ba câu đều sai
    AFC=5
 
Câu 17: Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn:
 
    Thu nhập quốc gia tăng
    Xuất khẩu tăng
    Tiền lương tăng
    Đổi mới công nghệ
 
Câu 18: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Doanh thu TR bằng:
 
    Cả ba câu đều sai
    5.000
    3.000
    2.000
 
Câu 19: GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếu:
 
    Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bằng tỷ lệ lạm phát của năm trước
    Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bằng tỷ lệ lạm phát của năm gốc
    Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm trước
    Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm gốc
 
Câu 20: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
 
    Không thể tính được
    200
    1.200
    Cả ba câu đều sai
 
Câu 21: Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra những áp lực lạm phát
 
    Cán cân thanh toán thặng dư trong một thời gian dài
    Giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều
    Một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi ngân hàng trung ương
    Các lựa chọn đều đúng.
 
Câu 22: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Tổng chi phí TC bằng:
 
    2.500
    2.800
    Cả ba câu đều sai
    3.000
 
Câu 23: Nếu NHTƯ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu thì khối lượng tiền tệ sẽ:
 
    Tăng
    Giảm
    Không đổi
    Không thể kết luận
 
Câu 24: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
 
    Q=200
    Q=150
    Q=100
    Cả ba câu đều sai
 
Câu 25: Trên đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi mức giá chung, đường tổng cầu AD dịch sang phải khi: 
 
    Nhập khẩu và xuất khẩu tăng
    Chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng
    Chính phủ cắt giảm các khoản trợ cấp và giảm thuế
    Các lựa chọn đều đúng
 
Câu 26: Hàng hóa X có Ep= -2 và Es=4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là:
 
    9
    3
    6
    Không biết được
 
Câu 27: Khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nếu các yếu tố khác không đổi, Việt Nam sẽ:
 
    Thặng dư hoặc thâm hụt cán cân thanh toán
    Tăng xuất khẩu ròng
    Tăng thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài
    Các lựa chọn đều đúng
 
Câu 28: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
 
    Tất cả đều sai
    250
    500
    100
 
Câu 29:  Trên đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi mức giá chung, đường tổng cung AS dịch chuyển khi:
 
    Mức giá chung thay đổi
    Chính phủ thay đổi các khoản chi ngân sách
    Thu nhập quốc gia không đổi
    Công nghệ sản xuất có những thay đổi đáng kể
 
Câu 30: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Mức lợi nhuận cực đại bằng:
 
    24.800
    Tất cả đều sai
    50.000
    88.000
 
Câu 31: Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn:
 
    Dự trữ ngoại tệ của quốc gia thay đổi tùy theo diễn biến trên thị trường ngoại hối
    Dự trữ ngoại tệ của quốc gia tăng khi tỷ giá hối đoái giảm
    Dự trữ ngoại tệ của quốc gia không thay đổi, bất luận diễn biến trên thị trường ngoại hối
    Dự trữ ngoại tệ của quốc gia giảm khi tỷ giá hối đoái tăng
 
Câu 32: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
 
    100
    Tất cả đều sai
    150
    500
 
Câu 33:  Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi đáng kể, tốc độ tăng giá trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước sẽ:
 
    tăng
    giảm
    Không thay đổi
    Không thể kết luận
 
Câu 34: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Doanh thu tối đa sẽ bằng
 
    150.000
    250.000
    125.000
    Tất cả đều sai
 
Câu 35: Tác động ngắn hạn của chính sách nới lỏng tiền tệ  trong nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi là:
 
    Sản lượng tăng
    Thặng dư hoặc giảm thâm hụt cán cân thương mại
    Đồng nội tệ giảm giá
    Các lựa chọn đều đúng.
 
Câu 36: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
 
    300
    500
    250
    Tất cả đều sai
 
Câu 37: Nếu các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng thì sản lượng cân bằng sẽ:
 
    Tăng
    Giảm
    không thay đổi
    Không thể kết luận
 
Câu 38: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
 
    225
    325
    Cả ba câu đều sai
    555
 
Câu 39: Nền kinh tế đang ở mức toàn dụng. Giả sử lãi suất, giá cả và tỷ giá hối đoái không đổi, nếu chính phủ giảm chi tiêu và giảm thuế một lượng bằng nhau, trạng thái của nền kinh tế sẽ thay đổi:
 
    Từ suy thoái sang lạm phát
    Từ suy thoái sang ổn định
    Từ ổn định sang lạm phát
    Từ ổn định sang suy thoái
 
Câu 40: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
 
    1.200
    1.574
    3.000
    Cả ba câu đều sai
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.