Autotrading là gì?

Autotrading là gì?

Giao dịch tự động là một kế hoạch giao dịch trong đó các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên một hệ thống hoặc chương trình cơ bản. Các lệnh này được đặt khi các điều kiện giao dịch trong hệ thống hoặc chương trình cơ bản được đáp ứng.
Tuyển kế toán tổng hợp làm tại số 110 Trần Phú, Hà Đông

Tuyển kế toán tổng hợp làm tại số 110 Trần Phú, Hà Đông

Tuyển kế toán tổng hợp làm tại số 110 Trần Phú, Hà Đông Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên;
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...
Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là gì?

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán sụp đổ là việc giá cổ phiếu giảm đột ngột, có thể kích hoạt thị trường giá xuống kéo dài hoặc báo hiệu khó khăn kinh tế sắp tới.
Proof-of-Stake (PoS) là gì?

Proof-of-Stake (PoS) là gì?

Proof-of-Stake (PoS) là gì? Proof-of-stake là một cơ chế đồng thuận tiền điện tử để xử lý các giao dịch và tạo các khối mới trong một chuỗi khối. Cơ chế đồng thuận là một phương pháp để xác thực các mục nhập vào cơ sở dữ liệu phân tán và giữ cơ sở dữ liệu an toàn. Trong trường hợp tiền điện tử, cơ sở dữ liệu được gọi là blockchain — do đó, cơ chế đồng thuận bảo vệ blockchain.
Cơ khí tự động làm gì?

Cơ khí tự động làm gì?

Một số kỹ thuật viên dịch vụ kiếm được hoa hồng dựa trên số lượng công việc được thực hiện, trong khi những người khác nhận được tiền lương theo giờ.
110 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - lênin

110 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - lênin

Trên mạng bạn có thể gõ từ khoá: 110 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - lênin, trắc nghiệm kinh tế chính trị mác - lênin chương 1 Ngân hàng câu hỏi môn kinh tế chính trị Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin Chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị chương 3 Trắc nghiệm kinh tế chính trị 247 Câu hỏi on tập kinh tế chính trị Mác - Lênin - Chương 2 Câu hỏi kinh tế chính trị chương 3 140 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị..bạn tìm được rất nhiều kết quả hiện thị
Lao động là F0 khi làm việc tại nhà có được nhận BHXH không?

Lao động là F0 khi làm việc tại nhà có được nhận BHXH không?

Lao động là F0 khi làm việc tại nhà có được nhận BHXH không? được quy định tại Điều 40 Nghị định 12/2022/NĐ-CP
Chọn chế độ ăn uống tốt nhất cho bệnh động mạch ngoại biên

Chọn chế độ ăn uống tốt nhất cho bệnh động mạch ngoại biên

Bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào đối với bệnh động mạch ngoại vi (PAD) đều nên giảm lượng chất béo tiêu thụ có liên quan đến sự tiến triển của bệnh tim mạch. Lý tưởng nhất, những thay đổi này cũng sẽ làm giảm viêm trong mạch máu và toàn bộ cơ thể của bạn.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.